Formulieren & Links

MeeFis Bewindvoering & Budgetbeheer gebruikt voor bewindvoering en budgetbeheer diverse formulieren en documenten die u hieronder kunt bekijken.

Tarieven

Voor de werkzaamheden die MeeFis Bewindvoering & Budgetbeheer voor u verricht, betaalt u maandelijks een vast tarief. Daarnaast wordt er eenmalig kosten voor de intakewerkzaamheden in rekening gebracht voor het in kaart brengen van uw financiële situatie. De kosten voor bewindvoering en budgetbeheer vindt u terug op onze tarievenlijst. De kosten voor bewindvoering zijn wettelijk vastgelegd door de overheid.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de handelswijze van MeeFis Bewindvoering & Budgetbeheer of over één van onze medewerkers en u komt er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Hier vindt u onze klachtenregeling. Als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan is er een mogelijkheid de klacht na behandeling voor te leggen aan de geschillencommissie van branchevereniging VeWeVe voor bewindvoerders. De klachtenregeling van Horus treft u aan op hun website https://www.horus.nl/themas/klachten/

Inloggen voor klanten

Als klant van MeeFis Bewindvoering & Budgetbeheer heeft u inzage in uw dossier in het digitaal administratiesysteem OnView. U kunt onder andere uw budgetplan en de transacties van uw bankrekeningen bekijken. U kunt hier inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord in mijn OnView.

 

Informatie en tips

Handige informatie en tips over bewindvoering, budgetbeheer en geldzaken vindt u op de volgende websites.      

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/budgetbeheer

https://www.nibud.nl/

https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/

https://schuldenwijzer.nl/