Budgetbeheer

Wanneer u door allerlei omstandigheden tijdelijk professionele hulp nodig hebt bij het beheer van uw financiën, dan kunt u kiezen voor budgetbeheer. Budgetbeheer is een vrijwillige vorm van financiële hulpverlening en wordt opgestart zonder tussenkomst van de rechtbank. U blijft zeggenschap houden over uw financiën. Budgetbeheer kan alleen door uzelf of met uw toestemming worden aangevraagd. MeeFis kan gelijk voor u aan de slag om te werken aan uw financiële stabiliteit. Budgetbeheer is alleen mogelijk wanneer er geen sprake is van hoge of problematische schulden, anders dient de keuze te worden gemaakt voor bewindvoering.

Werkwijze   

Bij budgetbeheer maakt u afspraken over het beheren van uw financiën. Hiervoor wordt een machtiging voor budgetbeheer en een afsprakenovereenkomst ondertekend. Vervolgens maken wij in overleg een budgetplan en een plan van aanpak om uw financiën stabiel te krijgen en te houden. Wanneer uw financiën weer stabiel zijn en u bent er klaar voor om uw financiële administratie weer zelf te beheren, dan kan de overeenkomst voor budgetbeheer worden beëindigd. MeeFis hanteert hiervoor een opzegtermijn van twee maanden. U kunt natuurlijk het budgetbeheer gewoon voortzetten, indien u het beheer van uw financiële administratie structureel wenst uit te besteden.

Taken budgetbeheerder

  • Inventarisatie van de inkomsten, uitgaven en eventueel schulden voor het maken van een budgetplan en plan van aanpak. 
  • Ordenen van uw financiële administratie.
  • Beheren van uw bankrekeningen voor de betaling van de vaste lasten en het leefgeld voor de boodschappen. 
  • Het betalen van de vaste lasten, het leefgeld en het reserveren van geld voor onvoorziene uitgaven.
  • Toesturen van rekeningoverzichten van uw bankrekeningen met de inkomsten en uitgaven en/of u krijgt inlogcodes om online mee te kijken naar uw transacties.
  • Contact leggen met instanties voor het doorsturen van post naar MeeFis.
  • Inventariseren van inkomensondersteunende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen etc. en hulp bieden bij het aanvragen hiervan.
  • Declareren van de ziektekosten bij uw zorgverzekeraar.
  • Betalingsregelingen treffen bij betalingsachterstanden en kleine schulden.
  • Begeleiding naar financiële stabiliteit en zelfredzaamheid.

Wat wordt van u verwacht

Voor een goed budgetbeheer dient u openheid van zaken te geven over al uw financiën. Tevens dient u alle wijzigingen in uw financiële en uw persoonlijke situatie, die uw inkomen kunnen beïnvloeden, door te geven. Verder stuurt u financiële post die nog op uw huisadres wordt bezorgd, zo snel mogelijk door naar MeeFis. Hierdoor kan snel actie worden genomen in uw financiële zaken.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor budgetbeheer via het contactformulier, per e-mail of per telefoon. De aanmelding moet afkomstig zijn van uzelf, uw partner, een familielid of van een hulpverlener die u verzorgt of begeleidt. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek kan bij u thuis of op een kantoorlocatie. Samen zoeken wij naar een oplossing om uw financiën weer stabiel te krijgen én te houden.